Danskerne drikker mindre

Færre danskere drikker for meget. Også befolkningens samlede alkoholforbrug er faldet. Det fremgår af den Nationale Sundhedsprofil, der har spurgt til danskernes forbrug af alkohol i 2010, 2013, 2017 og 2021.

Andelen af danskere, som drikker mere end ti genstande om ugen, er faldet med 36% fra 2010 til 2021.  Den seneste undersøgelse viser, at der er 84,3% af de danske kvinder og mænd over 16 år, der højst drikker de ti genstande om ugen, Sundhedsstyrelsen anbefaler at holde sig til – eller under.

Andelen, der drikker over ti genstande ugentlig, er faldet jævnt i alle aldersgrupper fra 2010 til 2021 på nær en enkelt, nemlig de +75-årige, hvor der sammenlignet med 2017 er lidt flere, der overskrider anbefalingen på ti genstande om ugen.

9,1% af danskerne angiver i 2021-undersøgelsen, at de ugentligt drikker 5 eller flere genstande ved samme lejlighed (såkaldt ”binge drinking”). Også dette tal er faldende – fra 12,4% i 2013, da dette måltes første gang, og 10,7% i 2017.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet