Unge og alkohol

Otte ud af ti unge over 16 år drikker moderat og har et naturligt forhold til alkohol. De har typisk mange venner, går til fester i weekenderne, følger deres skolegang og dyrker deres hobby.

De drikker primært for at markere sig socialt og for at signalere: ”Jeg er med på noderne, og jeg er voksen nok til at få en kæreste”.

Ved mange fester vil der være alkohol – enten i baren eller gemt ude i busken. Hvor udfarende de unge er, svinger naturligvis meget. For mange er det slet ikke blevet aktuelt endnu, men for andre er det. Begge dele er lige normalt.

Sjove fester – også uden alkohol

En undersøgelse, der bygger på udsagn fra 12 til 18-årige viser, at 83 procent er enige i, at man godt kan have det sjovt til fester uden alkohol. Og 88 procent af dem, føler sig oftest eller altid som en del af fællesskabet. De lidt ældre drenge i alderen 14 til 18 år skiller sig lidt ud ved, at knap 1/3 er uenige i, at de kan have det sjovt til fester uden alkohol. For denne gruppe er det derfor vigtigt, at forældre hjælper med at sætte de rigtige rammer.

Forkert gruppedynamik

Man skal dog ikke være blind for, at alkohol i forkerte grupper kan have en negativ effekt.

I nogle grupper bliver de toneangivende dem, der drikker mest. Den store gruppe, der drikker moderate mængder, holder sig måske i baggrunden eller bakker op om de toneangivende. Det kan føre til, at de, der drikker lidt eller slet ikke, bliver skubbet ud af det sociale fællesskab. De bliver anset som umodne og barnlige. Her er alkohol blevet en del af en negativ gruppedynamik, som de voksne har et ansvar for at forsøge at få stoppet. Fx ved at tage det op i forældregrupper eller på uddannelsesstedet.

De helt unge teenagere

For de unge i alderen 12 til 13 år er alkohol for mange stort set ikke et tema. Med alderen ændrer billedet sig, og alkohol bliver acceptabelt i festlige sammenhænge. Typisk drikker mange af de unge mindre, når de rammer arbejdsmarkedet eller de længerevarende uddannelser.

Derfor er det vigtigt, at forældrene giver råd og sætter grænser, så de unge får et fornuftigt forhold til alkohol og fx ikke begynder at udvide weekenderne til onsdag og torsdag eller drikker for meget.

En mindre gruppe unge drikker alkohol, fordi de mistrives. Det er ofte sociale eller psykiske grunde, der ligger bag misbruget. Alkohol bliver trukket ind i en dårlig cirkel af lavt selvværd, manglende voksne, negative oplevelser i skolen og i det hele taget en trist hverdag.

Typisk drikker denne gruppe for at få selvtillid, fordi de keder sig eller for at glemme dårlige oplevelser. Disse unge er udsatte og har brug for professionel hjælp, for at mindske risikoen for at blive misbrugere som voksne.

Undersøgelse af 12 til 18-åriges holdning til alkohol

  • 83 procent er enige i, at man godt kan have det sjovt til fest uden alkohol
  • 89 procent af pigerne er uenige i, at man skal være fuld til fester
  • 77 procent af drenge er uenige i, at man skal være fuld til fester

Kilde: Det normale ungdomsliv, CEFU 2005

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet