Danskerne drikker mindre

Færre danskere drikker for meget. Også befolkningens samlede alkoholforbrug er faldet. Det fremgår af den Nationale Sundhedsprofil.

Andelen af danskere, som overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, er faldet med 20 procent fra 2010 til 2013.  Den seneste undersøgelse viser, at det nu er 8,5 procent af de danske kvinder og mænd over 16 år, der drikker mere end henholdsvis 14 og 21 genstande om ugen –  det Sundhedsstyrelsen kalder højrisikogrænsen.

Også andelen af danskere, der overskrider den såkaldte lavrisikogrænse på 14 genstande for mænd og 7 for kvinder om ugen, er faldet fra 2010 til 2013. Her er faldet på 15 pct., så denne gruppe nu omfatter cirka hver femte dansker.

Alkoholforbruget er faldet i alle aldersgrupper fra 2010 til 2013. Men mest markant er det, at unge mænd mellem 16 og 24 år, der overskrider ”højrisikogrænsen”, er faldet med 45 pct. fra 22 pct. til 14,4 pct.

Samtidig giver en stigende andel af unge mænd udtryk for, at de i en typisk uge slet ikke drikker alkohol.

Næsten 30 pct. drikker jævnligt (hver måned) 5 eller flere genstande ved samme lejlighed (binge drinking). Men andelen af personer, der drikker 5 eller flere genstande ved samme lejlighed, falder med stigende alder for både mænd og kvinder.

unnamed

Fakta fra den Nationale Sundhedsprofil

  • 8,5 % drikker over højrisikogrænsen (14/21)
  • 20,6 % drikker over lavrisikogrænsen (7/14)
  • Andelen der overskrider højrisikogrænsen er faldet 20 % fra 2010 til 2013 (Fald på 2,1 procentpoint)
  • Andelen der overskrider lavrisikogrænsen er faldet 15 % fra 2010 til 2013 (Fald på 3,7 procentpoint)
  • Mest markant: Unge mænd mellem 16 og 24 år, der overskrider ”højrisikogrænsen”: Faldet fra 22 % til 14,4 % (Fald på 45 %)
  • Stigende andel af unge mænd angiver, at de i en typisk uge slet ikke drikker alkohol
  • Fald i antal unge mænd, der drikker 30 eller flere genstande om ugen

Læs mere: www.danskernessundhed.dk

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet