Øvrige aktiviteter

Udover aktiviteterne i Alkoholpartnerskabet har medlemmerne af partnerskabet hver især indsatser indenfor det alkoholpolitiske område og ofte i samarbejde med andre.

Venner passer på venner

Det er fedt at feste med sine venner! Men det kan gå rigtig galt, når man har det sjovt. Derfor har Bryggeriforeningen sammen med Dansk Røde Kors lanceret kampagnen ”Venner passer på venner”.

Omdrejningspunktet for kampagnen er en konkurrence og et par film lavet af Martin Høgsted og Magnus Millang fra Danish Dynamite. Budskabet er, at det er vigtigt at passe på hinanden i nattelivet.

– Alkohol og fester er og bliver en del af gymnasielevernes verden. Vores plan er, at fremme den gensidige ansvarsfølelse blandt unge på en humoristisk måde. Én af Røde Kors’ kerneopgaver er at udbrede kendskabet til førstehjælp, og det er vigtigt, at de unge også lærer det, siger generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl.

Bryggeriforeningen støtter kampagnen, da den ligger i forlængelse af mange års indsats for en fornuftig alkoholkultur blandt unge.

– Øl er et nydelsesmiddel, der bidrager positivt til danske traditioner og kultur, så længe det sker i moderate mængder og af dem, der er gamle nok, siger direktør i Bryggeriforeningen, Niels Hald.

www.erduklar.com

www.erduklar.com er Bryggeriforeningens hjemmeside til unge.

Når man er ung, handler det for mange om at få oplevelser med andre unge, og weekenderne bliver fyldt op med privatfester, byture og koncerter.
På et tidspunkt vil øl blive en del af disse fester for mange. Det er der kultur for i Danmark, og man skal være klar til ikke at overdrive, så man får en god oplevelse ud af det.

Bryggeriforeningen støtter, at unge giver den gas, går til fester og tager i byen – så længe de tænker sig om. Bryggeriforeningen løfter ingen pegefingre, men har en klar ansvarlig holdning til en fornuftig tilgang til øl for unge.

Derfor arbejder Bryggeriforeningen for

   • en fornuftig alkoholkultur
   • respekt for andres grænser
   • respekt for egne grænser
   • den fornuftige fest
   • at der er plads til at være ung

imod

   • spritbilisme blandt unge
   • unges hæmningsløse druk
   • tidlig alkoholdebut

Se mere på  www.erduklar.com

www.klarsnak.com

www.klarsnak.com er Bryggeriforeningens hjemmeside til forældrene.

Det er vigtigt for teenagere, at forældre spiller en aktiv rolle og i samarbejde laver aftaler og regler for alkohol, der passer til familien.
Unge, der har aftaler om alkoholforbrug hjemmefra, har et væsentligt mindre forbrug end unge uden aftaler.

De fleste forældre vil gerne snakke med deres unge og sætte grænser omkring alkohol. Men de kan måske være usikre på, hvordan de skal tackle det. Det kan fx være, at forældrene savner viden og konkrete handlemuligheder, når deres teenager begynder at gå til fester og drikke alkohol.

Se mere på www.klarsnak.com

www.alkoholdialog.dk

Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor meget unge drikker, og hvilke aftaler de har omkring alkohol.

Unge, hvis forældre sætter klare rammer, drikker mindre end unge, hvis forældre ikke sætter grænser.

Det giver derfor god mening, at man som forælder blander sig og bruger tid og energi på at lave nogle gode aftaler med sin teenager.

Samtidig er det afgørende, at man – så godt som det nu kan lade sig gøre – bevarer en god føling med, hvad de unge laver, og hvor de er henne. Undersøgelser viser nemlig, at det at forældre ved, hvor deres teenager er henne, i sig selv er med til at nedsætte de unges forbrug af alkohol.

Se mere på www.alkoholdialog.dk

Alkoholreklamenævnet

Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark.

Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand: Pernille Backhausen, Advokat (H).

I Alkoholreklamenævnet er følgende organisationer repræsenteret:

   • Forbrugerrådet Tænk
   • Bryggeriforeningen
   • Dansk Erhverv
   • Kreativitet & Kommunikation
   • De Samvirkende Købmænd (DSK)
   • HORESTA
   • Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus i nævnet.

Se mere på www.alkoholreklamenaevn.dk

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet