Om Alkoholpartnerskabet

APS

Formålet med partnerskabet er at skabe et slagkraftigt forum for en koordineret landsdækkende indsats på alkoholområdet og vi ønsker at tage et aktivt medansvar for at bekæmpe ulighed i sundhed.

I partnerskabet udveksles ideer og indgås projektsamarbejder med den hensigt at igangsætte initiativer og forankre viden om ansvarlig alkoholkultur i Danmark. Alkoholpartnerskabet har fokus på at øge ligheden i sundhed og reducere den del af befolkningen, der har de største udfordringer med en sund og ansvarlig alkoholkultur.

Initiativerne bærer præg af en positiv tilskyndelse til en ansvarlig alkoholkultur. Vi ønsker ikke at være belærende og komme med en løftet pegefinger, men derimod at motivere danskerne til en holdnings- og adfærdsændring.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet