Om Alkoholpartnerskabet

APS

Formålet med Alkoholpartnerskabet er at skabe et slagkraftigt forum for en koordineret landsdækkende indsats på alkoholområdet. Alkoholpartnerskabet ønsker at tage et aktivt medansvar for at beskytte børn og unge samt bekæmpe ethvert umådeholdent alkoholforbrug.

Alkoholpartnerskabets kerneaktiviteter udmøntes i projektsamarbejde med den hensigt at igangsætte initiativer og forankre viden om ansvarlig alkoholkultur i Danmark. Ved gennemførelse af projektsamarbejde er der primært et særligt fokus rettet mod beskyttelse af børn og unge. Børn, unge og alkohol hører ikke sammen.

Alkoholpartnerskabet ønsker ikke at være belærende og komme med en løftet pegefinger, men derimod ønsker Alkoholpartnerskabet at motivere danskerne til en holdnings- og adfærdsændring.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet