11/4-2018

Danskerne har fået en mere ansvarlig alkoholkultur

Færre danskere overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser for alkoholforbrug. Alkoholpartnerskabet opfordrer til at fortsætte indsatsen for en ansvarlig alkoholkultur – især over for unge.

På syv år er andelen af danskere, der drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse foreskriver, dalet fra 10,6% til 6,9%.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har offentliggjort rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”.

Helt konkret svarer den lavere procentandel til, at lidt mere end 192.000 danskere har bevæget sig ned på den rigtige side af højrisikogrænserne.

”Det er meget glædeligt, at de nye tal fra Sundhedsstyrelsen slår fast, at danskerne i vidt omfang har en ansvarlig alkoholkultur. Der er fortsat behov for en markant indsats mod misbrug af alkohol, men den skal målrettes det lille mindretal, som har et potentielt skadeligt forbrug af alkohol”, siger Alkoholpartnerskabets formand, Niels Hald.

Også i forhold til styrelsens forrige tilsvarende undersøgelse fra 2013 er der tale om, at færre danskere, både mænd og kvinder, overskrider højrisikogrænserne, som er 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder.

Niels Hald er særligt tilfreds med faldet blandt de unge mænd (16-24 år). For andelen af unge mænd, der overskrider højrisikogrænsen, er næsten halveret – fra 22% i 2010 til 11,5% i 2017. Dermed er de unge mænds forbrug af alkohol på akkurat samme niveau som de unge kvinder, der også drikker betydeligt mindre end i 2010.

”Det tyder på, at indsatsen for en mere ansvarlig alkoholkultur blandt de unge ser ud til at bære frugt. Men alle aktører – herunder forældre, skoler og producenter af øl, vin og spiritus – bør hjælpe hinanden, så endnu færre unge undgår skadelige følger af at drikke for meget alkohol”, siger Alkoholpartnerskabets formand.

5/9-2017

Ny dansk ungdomsserie vil genopfinde måden vi snakker om unge og alkohol på

De seneste uger er debatten om unge og alkohol endnu engang blusset op i forbindelse med den meget omtalte puttefest i Dyrehaven. Den evigt gyldige debat om hvor meget danske unge drikker og deres alkoholkultur i al almindelighed er (stadig) et stærkt debatteret emne, men hvordan snakker vi egentlig om emnet og rykker debatten i noget?

Det spørgsmål tager en ny kampagne ved navn Fastland op. Kampagnen er skabt af Alkoholpartnerskabet, og hovedelementet i kampagnen er en ungdomsserie i 4 afsnit, der fra den 1. september ruller hen over Facebook og andre sociale medier. I serien følger vi en række unge der holder privatfest, tonen er ærlig og rå og med instruktør Martin Skovbjergs egne ord “betongrå”.

Netop tonen og det visuelle er en af seriens helt afgørende elementer ifølge Martin, da den skal afspejle de unges virkelighed, han uddyber selv:

“Fastland er et forsøg på at give en virkelighedstro skildring af, hvordan det er at være ung og omgås alkohol. Der er ikke nogen morale i Fastland – det er op til folk selv at tage stilling til det de ser. Vi har skabt serien sammen med de unge, i deres sprog, tone og virkelighed”.

Og netop pointen med at være ikke-moraliserende er et gennemgribende tema i kampagnen, som formand i Alkoholpartnerskabet Niels Hald forklarer:

“Det er vores hensigt med Fastland at skabe et neutralt debatforum – altså et afsæt for en mere nuanceret og ikke-moraliserende debat om unge og deres alkoholvaner. Det er afgørende for os, at vi ikke taler ned til de unge eller på anden måde skaber en debat, der på forhånd har givet alle svarene. Hvis vi skal genopfinde debatten om unge og alkohol er vi nødt til at starte så neutralt som muligt – ellers får vi aldrig de unge i tale”.

Og ifølge Alkoholpartnerskabet er der god grund til at få de unge i tale, da debatten om unge og alkohol ikke bare handler om at fortælle, hvor meget eller hvor lidt man skal drikke, men også om hvad de unges alkoholkultur har af konsekvenser for deres liv set i et større perspektiv.

“Debatten om unge og alkohol er nødvendig, fordi vores alkoholkultur er så afgørende for måden vi ikke bare klarer os på i de unge år, men også senere hen. Eksempelvis er der for ganske nylig en undersøgelse, der viser, at unge, der vælger ikke at drikke, har større risiko for at droppe ud af deres uddannelse – selv på de videregående uddannelser. Det vil altså sige, at vi ikke bare skal anskue debatten fra et synspunkt omkring de meget unge, men også de lidt ældre. Netop det tema forsøger vi også at sætte i et nyt lys i Fastland”, fortsætter Niels Hald.

Helt konkret er en af seriens skuespillere, Alma, med til festen selvom hun ikke drikker og hun ender ofte op i rollen som den beskyttende og påpasselige veninde, hvilket har afstedkommet at mange, der allerede har set det første afsnit af Fastland, synes hun virker lidt irriterende og “hønemor-agtig”. Netop disse kommentarer synes Martin Skovbjerg er vigtige at forholde sig til:

“Det er meget interessant at karakteren Alma fremprovokerer så mange forskellige følelser – det synes jeg siger lidt om vores alkoholkultur. Jeg er på ingen måde bedre end nogen andre og det er heller ikke hensigten på nogen måde at tage Almas parti, men derimod blot at vise hvor svært det er at være ædru blandt fulde venner. Det er en vigtig problemstilling at vise så vi kan snakke om den”.

Fastland serien er lanceret på Facebook (www.facebook.com/fastland) og de følgende 3 uger vil de resterende afsnit få premiere.

5/5-2017

Digitalt billed-ID samler branchen bag håndhævelse af aldersgrænser

I dag står 14 organisationer og virksomheder frem med ønsket om at sætte fokus på en bedre ID-kultur i Danmark. Vi skal blive bedre til at spørge og blive spurgt om alder ved køb af spil, alkohol eller tobak. En af vejene til en bedre ID-kultur er det digitale billed-id kaldet Smart ID.

Hvad har Danske Spil, Tobaksproducenterne, Nærbutikkernes Landsforening, Danmarks Restauranter og Cafeer, Bryggeriforeningen, HORESTA, De Samvirkende Købmænd, Coop, Rema 1000, 7-Eleven, Dansk Erhverv, Alkoholpartnerskabet, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark og GODA til fælles?

De ønsker alle mere fokus på håndhævelsen af aldersgrænser, når det kommer til salg af spil, alkohol og tobak. Derfor lancerer de 14 partnere i dag en kampagne, der tager fat på netop aldersgrænser, og samtidig fortæller om app’en Smart ID.

Smart ID er et digitalt billed-id, der skal gøre det lettere at vise sin alder. Det er samtidig første skridt på vejen mod en kulturændring, der gør det langt mere acceptabelt at spørge om alder. Smart ID er udviklet af Danske Spil, der nu går sammen med repræsentanter fra alle dele af branchen for at udbrede kendskabet til app’en og kickstarte debatten om håndhævelse af aldersgrænser.

I Danmark er der aldersbegrænsning på, hvornår man må købe alkohol, tobak, spil og håndkøbsmedicin – ligesom der er i mange af vores nabolande. Det er et fælles ansvar at få skabt en kultur, hvor det er lige så naturligt at vise ID, som det er at vise billet i toget. For der er en grund til, at der er aldersbegrænsninger på visse produkter – de er kun for voksne.

App’en er gratis, sikker og nem at downloade, og gør det nemt at vise sin alder og nemt at identificere, om en kunde overholder aldersgrænserne.

Det er et langt, sejt træk at ændre kulturen og skabe en tradition for brug af billed-ID. Men Smart ID kan gøre det lettere. Smart ID er et supplement til anden billedlegitimation såsom pas og kørekort.

Smart ID kan downloades og bruges som legitimation nu.

Læs mere om Smart ID her: http://www.smart-id.dk/

For yderlige information

Danske Spil, Pressechef Marie Grabow Westergaard, tlf. 30 85 17 34

Bryggeriforeningen og Alkoholpartnerskabet, Kommunikationschef Louis Illum Honoré, tlf. 51 58 87 96

Tobaksproducenterne, Direktør Maria Krüger Torp, tlf. 26 25 62 30

De Samvirkende Købmænd, Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, tlf. 23 45 30 59

Nærbutikkernes Landsforening, Adm. direktør Martin Schjøth, tlf. 51 71 37 07

Dansk Erhverv, Chefkonsulent Martin Jørgensen, tlf. 20 94 54 95

9/2-2017

Dansk alkoholpolitik på dagsordenen i EU:
EU generaldirektør roser dansk initiativ om partnerskaber

55 parlamentarikere, NGO’er og repræsentanter for producenter af øl, vin og spiritus var samlet i EU-parlamentet for at diskutere alkoholpolitik og forskellige tilgange til forebyggelse. ”Den danske model” med inddragelse af private virksomheder i forbyggende indsatser på alkoholområdet var anledningen til mødet, som var arrangeret af Alkoholpartnerskabet for en ansvarlig alkoholkultur.

”Der er en skepsis overfor alkoholindustrien. Men jeg har svært ved at se, hvordan det offentlige skal klare udfordringerne omkring alkohol alene. Det offentlige og det private bør samarbejde. Vi må sørge for, at det er både er legitimt og en pligt for de private virksomheder at tage del i det forebyggende arbejde, sagde Xavier Prats Monné, generaldirektør for sundhed og fødevaresikkerhed i EU, på mødet.

Han roste ”Den danske model” og ideen om partnerskaber i forebyggelsen, som oprindeligt blev fostret af den foregående socialdemokratiske regering. Og hans udtalelser ligger i direkte forlængelse af ordene fra daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V), derved en konference om partnerskaber på Christiansborg i januar 2016, udtalte: ”Forebyggelse bør ikke kun være en at anliggende for det offentlige og NGO’er. ”Det er på tide, at vi alle sammen åbner op for alternative forebyggelsesinitiativer. Hvis man ønsker, at nogen skal tage et ansvar, så må man også give dem ansvar. Jeg forstår jeg ikke dem, der rynker på næsen af, at også det private erhvervsliv bliver involveret i forebyggelsen”.

De to udsagn rammer lige ned i en problematik, som i øjeblikket er aktuel på EU niveau. Her har en række NGO’er meldt sig ud af EU Alcohol Forum, et samarbejdsorgan mellem netop NGO’er og producenterne af alkohol omkring forebyggelse af skadeligt alkoholforbrug, hvor producenterne gennem årrække har forpligtet sig til indsatser og kampagner, blandt andet i forhold til spirituskørsel og mærkning af produkterne

”Vi er stolte af den danske tilgang til forebyggelse, som bygger på dialog, samarbejde og nudging i stedet for forbud mod markedsføring, alkohol monopol og restriktioner. Det satte vi fokus på med konferencen, i Bruxelles siger Niels Hald, der er direktør for Bryggeriforeningen og formand for Alkoholpartnerskabet.

  • Formand for alkoholpartnerskabet Niels Hald, Vært for konferencen (MEP) Morten Helveg Petersen, Generaldirektør Xavier Monné Prats, EU Direktoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, Pierre Olivier Bergeron, generalsekretær Brewers of Europe.

  • MEP, Renate Sommer

  • Fuldmægtig Danielle Brisson Berggreen, Forbrugerombudsmanden

  • Generaldirektør Xavier Monné Prats, EU Direktoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

  • Formand for alkoholpartnerskabet Niels Hald

  • Vært for konferencen (MEP) Morten Helveg Petersen

  • Vært for konferencen (MEP) Morten Helveg Petersen

  • Pierre Olivier Bergeron, generalsekretær Brewers of Europe

9/2-2017

Alkoholpolitik handler om værdier

”Hvis man forbyder ting, bliver de mere interessante. Nogle gange virker forbud og afgifter direkte mod hensigten”, udtalte den tyske Europaparlamentariker Renate Sommer på Alkoholpartnerskabets konference i Bruxelles.

Renate Sommer er medlem af ENVI, EU-Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Hun fortalte om udviklingen i Tyskland, hvor en højere beskatning af såkaldte alkopops med henblik på at nedsætte de unges forbrug, havde haft den stik modsatte virkning. I stedet køber de unge nu spiritus og blander det selv med sodavand.

Renate Sommer mener heller ikke, at symboler på flasker med et rødt kryds over en gravid kvinde, virker præventivt. Når flasken er i hånden, så er det allerede for sent, er hendes synspunkt. I stedet mener hun at man skal arbejde med oplysning og holdninger i forebyggelsen.

EU’s Generaldirektør for sundhed og fødevaresikkerhed, Xavier Prats Monné, udtrykte det således: Alkoholpolitik handler i høj grad om etiske og sociale værdier: ”Vi er nået til et punkt, hvor spirituskørsel er blevet stigmatiseret som socialt uacceptabelt. Jeg synes, de europæiske samfund har haft en tendens til at vende det blinde øje til problemerne med unge og alkohol. Det må vi gøre noget ved. Han understregede dog samtidig, at moral og etik ikke skal styres af EU:

”Alkoholpolitik er overordnet set et emne for de enkelte lande”, sagde Xavier Prats Monné.

Fokus på værdier og holdninger flugter fint med Alkoholpartnerskabets kommende kampagne.

”Den skal netop understøtte positive værdier. Den vil fokusere på et sikkert natteliv, men med en samlet ambition om at støtte et ansvarligt forbrug blandt de unge, fællesskab, venskab og accept af moderat forbrug i modsætning til druk og fuldskab”, siger formanden for Alkoholpartnerskabet, Niels Hald.

12/1-2017

Public Private Partnerships on responsible alcohol consumption

Den 7. februar er Alkoholpartnerskabet sammen med MEP Morten Helveg Petersen i Bruxelles værter for en konference med titlen ”Public Private Partnerships on responsible alcohol consumption”

Emnet er statens inddragelse af private virksomheder i forbyggende indsatser på alkoholområdet.

Sundhedsministeren præsenterede i begyndelsen af ​​2014 en national forebyggelsesplan for sundhed og formulerede 7 mål, der skal nås i 2020. Et af dem var at reducere skadeligt brug af alkohol og at udskyde alkoholdebuten for unge. For at nå disse mål, tilskyndede ministeren private virksomheder og organisationer til at danne partnerskaber som et supplement til den offentlige forebyggelse. Dette anses for at være et unikt initiativ i europæisk sammenhæng. Alkoholpartnerskabet omfatter producenter, detailhandlere, restauranter, barer og caféer.

Formålet med konferencen er at præsentere politiske beslutningstagere og interesserede parter på EU-plan for det danske partnerskab for et ansvarligt forbrug af alkohol og tankerne om at inddrage det private erhvervsliv i forebyggelsen.

Partnerskabet holdt en lignende konference på Christiansborg i slutningen af januar 2016 med sundhedsminister Sophie Løhde som hovedtaler.

Public Private Partnerships on responsible alcohol consumption -The Danish Model

Tuesday 7.2.2017 – 10:00-13:00

European Parliament Brussels
Altiero Spinello Building A5G-1

Chair:
MEP Morten Helveg Petersen

Key Note Speaker:

Xavier Prats Monné, Director-General, Health and Food Security, DG SANTE
The Danish Partnership for a responsible alcohol consumption was founded in 2014. Partners include a large part of the value chain: Producers of alcohol, retailers, restaurants, bars and cafés. The Partnership received economic support from the Danish Ministry of Health for campaigns, promoting a responsible alcohol consumption in Denmark, which is unique in Europe. This conference focuses on the Danish experiences with a public private partnership:

Agenda:

10.00:
Registration

10.30-10.45:
Welcome MEP Morten Helveg Petersen and Niels Hald, Chairman, The Danish Partnership for a responsible alcohol consumption

10.45-11.10:
Niels Hald Chairman, The Danish Partnership for a responsible alcohol consumption: The Danish Model and The Danish Partnership – Presentation and results

11.10-11.25:
Danielle Brisson Berggreen, Head of Section, Danish Consumer Ombudsman: Alcohol Advertising in a Danish context

11.25-11.40:
Refreshment Break

11.40-12.00:
Xavier Prats Monné, Director-General, Health and Food Security (DG SANTE): Key note Speaker

12.00-12.10:
Pierre-Olivier Bergeron, Secretary General, The Brewers of Europe: The Danish model in a European perspective

12.10-12.30:
Panel Discussion

12.30-13.00:
Sandwiches/Networking

Pressemeddelelse 27/10-2016

Smart ID: Nyt digitalt billed-id skal forhindre salg af spil og alkohol til mindreårige.

Danske Spil lancerer i dag, i samarbejde med Alkoholpartnerskabet, et gratis digitalt billede id, der kan bruges, når man køber spil, alkohol og andre varer med aldersbegrænsning. Målet er at gøre det lettere for unge at legitimere sig og sætte en stopper for salg til mindreårige.

Fra og med i dag kan man bruge sin telefon til at vise sin alder, når man vil købe en Oddset kupon, en øl eller andre produkter med aldersgrænser på. Danske Spil og Alkoholpartnerskabet lancerer i dag app’en Smart ID. Et gratis, sikkert billed-ID, der kan bruges af alle med en smartphone.

Smart ID skal hjælpe både unge og detailhandlen med at sætte fokus på aldersgrænserne på blandt andet spil og alkohol.

-Vi kan og vil ikke acceptere, at vores spil bliver solgt til børn og unge under den lovpligtige alder. Samtidig må vi konstatere, at de klassiske legimitationskort ikke længere nødvendigvis ligger i lommen hos de unge. Det gør mobiltelefonen. Smart ID skal gøre det lettere for forhandlerne at spørge efter ID – og forvente, at de unge har det. Samtidig sætter vi med Smart ID atter fokus på aldersgrænserne ude hos vores forhandlere, siger H. C. Madsen, adm. direktør i Danske Spil.

Smart ID har været undervejs i flere år, og Danske Spil har, for at gøre app’en så sikker som mulig, udviklet den i samarbejde med Nets. Så man skal bruge sit NemID, når man opretter en profil. Efter udviklingen er Danske Spil gået til Alkoholpartnerskabet for at få dem med i lanceringen.

-Salg af spil og alkohol er underlagt aldersgrænser, og Alkoholpartnerskabet har en del af de samme udfordringer som os. Samtidig står vores varer ved siden af hinanden i kiosken og supermarkedet, og vi er så glade for, at Alkoholpartnerskabet vil bakke op om Smart ID, siger H. C. Madsen.

Hos Alkoholpartnerskabet ser man Smart ID som en del af en fremtidsholdbar løsning på aldersproblematikken.

-Vi skal gå nye veje for at sikre, at aldersgrænserne for salg bliver overholdt. Smart ID er en hjælp til både de unge og de ansatte i butikkerne, og gør det nemt for de unge at legitimere sig, fordi de altid har mobilen ved hånden. På den måde kan Smart ID være med til at forhindre, at der bliver solgt alkohol til de unge, der ikke er gamle nok, siger kommunikationschef for Alkoholpartnerskabet Per Sten Nielsen.

Hos De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer en lang række dagligvarekæder og kiosker, er man begejstret for den nye app.

– Dankortet kommer på mobilen i løbet af få måneder, og det er åbenlyst en god idé med et digitalt identifikationskort. Vi tror virkelig, at Smart ID kan blive en stor hjælp for både kunder og butikker. Det vil forhåbentlig lette dialogen mellem kunder og medarbejdere, når kunderne nu kan legitimere sig på flere måder end hidtil. Det er ingen hemmelighed, at der kan opstå unødvendige situationer i butikkerne, når medarbejderne efterspørger legitimation hos kunder, som ikke har kørekort, og som lader passet blive derhjemme. Fremtiden er digital, og derfor er dette initiativ fra Danske Spil en virkelig god idé, som vi er meget taknemmelige for, siger Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd.

Hos Danske Spil håber man, at danskere i alle aldersgrupper vil tage Smart ID til sig

-Vores fokus er i første omgang på de unge og salg til mindreårige, men der er mange situationer i dagens Danmark, hvor man kan have brug for at legitimere sig nemt og hurtigt. Vi har udviklet Smart ID, men vi har intet ønske om at holde den for os selv. Vi vil hellere end gerne dele den med resten af Danmark. Vi er en statsejet virksomhed, så det giver god mening at give den tilbage til danskerne, siger H. C. Madsen.

Smart ID kan downloades til telefonen fra i dag.  Se mere på: smart-id.dk


For yderlige oplysninger:

Danske Spil: Pressechef Marie Grabow Westergaard, tlf. 30 85 17 34

Alkoholpartnerskabet: Kommunikationschef Per Sten Nielsen, Bryggeriforeningen, tlf. 21 66 18 77

De samvirkende Købmænd: Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen 23 45 30 59

Alkoholpartnerskabet: Et samarbejde mellem Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd, HORESTA, Danmarks Restauranter & Caféer, GODA, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark og Bryggeriforeningen. Partnerskabet arbejder for en ansvarlig alkoholkultur i Danmark.

29/1-2016

Sundhedsminister bakker op om Alkoholpartnerskab

konference1

– Forebyggelse kræver, at mange aktører tager ansvar. Derfor er det en god ide at bruge viden og kompetencer fra virksomheder og organisationer som supplement til det forebyggende arbejde og den oplysning, som foregår gennem myndigheder og kommuner.

Det sagde sundhedsminister Sophie Løhde på konferencen ”Alkoholforebyggelse – den danske model”.

Som mor til tre børn oplever sundhedsordfører Jane Heitmann (V), at det kan være en stor udfordring at tale om alkohol med sine børn. Samtidig med at hun er meget bevidst om, at de spejler sig i forældrene: – Børn lytter meget mere til deres forældre, end vi voksne tror.

Det fortalte sundhedsordføreren, da hun bød 100 tilhørere velkommen i Fællessalen på Christiansborg til konferencen. Med tråde tilbage til den græske og danske oldtid forsøgte hun at pejle sig ind på den danske model: – Egtvedpigen fik øl med på sin sidste rejse, mens Platon sagde, at drenge skulle holde sig fra vin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

For Alkoholpartnerskabet er det netop en målsætning at udsætte de unges alkoholdebut og få dem til at drikke mindre. Det bygger videre på en tendens, hvor danske unge gennem en årrække har mindsket deres alkoholforbrug.

Sundhedsminister Sophie Løhde indledte konferencen, der også bød på en debat mellem politikere fra S, V, I og DF. Camilla Thorning fra DR ledte tilhørere og debattører sikkert gennem dagen.

Alkoholpartnerskabets kampagne med Party Prinsen aka Mathias Obdrup Jakobsen har nu næsten 25.000 fans på Facebook, og kampagnefilmene er blevet vist mere end 1.5 millioner gange på nettet. Kampagnen sætter fokus på salg af alkohol til unge i butikkerne.

Den skal hjælpe, så situationen kan løses med et smil, når ekspedienterne i butikkerne spørger de unge om ID, der beviser, at de er gamle nok til at købe alkohol. Det kan være grænseoverskridende og svært for både yngre og ældre ekspedienter at spørge om ID. Partyprinsen har givet de unge og ekspedienterne et fælles referencepunkt, som letter situationen

Mathias Opdrup har haft en enorm gennemslagskraft på de sociale medier. I rollen som Party Prinsen er han en antihelt, en kikset type, som de unge lægger afstand til og griner af. Filmene er frække og med kant, hvilket er forudsætningen for overhovedet at få de unge i tale.

– Vi er stolte af, at vi er nået ud til så mange unge med et alvorligt budskab, siger Niels Hald, der er formand for Alkoholpartnerskabet, som står bag kampagnen. Han understreger, at partnerskabet bevidst har bestræbt sig på at lave en anderledes kampagne i øjenhøjde med de unge i et sprog”, de forstår.

Og kampagnen har virket. 42 % af de adspurgte medarbejdere hos Netto og 7-Eleven har oplevet, at kampagnen har været en hjælp, og 25 % oplever, at de nu har nemmere ved at spørge om ID. Butikschefer i Netto har samtidig oplevet flere annullerede transaktioner på alkohol, hvilket tilskrives øget årvågenhed om salgsaldersgrænserne hos personalet.

Pressemeddelelse 15/6-2015

Party-Prinsen og promillerne

Ny kampagne sætter fokus på salg af alkohol til unge i butikkerne

Man skal være 16 år for at købe øl eller vin og 18 for at købe stærkere alkohol. Det ved de fleste – især de unge selv. Alligevel bringer medierne hvert år artikler med unge Mystery-shoppere, som det lykkes at købe alkohol på trods af deres alder.

”Ekspedienter i butikkerne er ofte på alder med kunderne. Det kan være grænseoverskridende at spørge en jævnaldrende om ID, og ældre ansatte kan have svært ved at bedømme de unges alder.” Kampagnen skal hjælpe, så situationen i stedet kan løses med et smil, siger Niels Hald, der er formand for Alkoholpartnerskabet, som står bag kampagnen.

Løftede pegefingre er ikke vejen frem, hvis man skal have de unge i tale. Derfor er anti-helten Party-Prinsen, alias skuespilleren Mathias Obdrup Jakobsen, valgt til at være kampagnens hovedperson. Ham vil de unge og resten af danskerne i de kommende måneder kunne møde på nettet i form af små film og i Netto og 7-Eleven butikker over hele landet i form af stickers, hyldeforkanter og på ”varepindene” på kassebåndet.

Til daglig er Niels Hald direktør for Bryggeriforeningen, der har stiftet Alkoholpartnerskabet sammen med Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd, HORESTA, Danmarks Restauranter & Caféer, GODA samt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark.

Partnerskabet er et led i regeringens bud på en ny ramme for en ambitiøs forebyggelsespolitik gennem partnerskaber på tværs af offentlige institutioner, civilsamfundet og den private sektor.

”Vi er stolte over, at staten har valgt os som samarbejdspartner, i det forebyggende arbejde for en fornuftig alkoholkultur. Vi har bestræbt os på at lave en anderledes kampagne i øjenhøjde med de unge i et sprog, de forstår. Det er formentlig også det, der er grunden til, at Sundhedsministeriet har valgt at støtte Alkoholpartnerskabet”, siger Niels Hald.

Læs mere på: www.alkoholpartnerskabet.dk eller https://www.facebook.com/partyprinsendk

Pressehenvendelser

Kommunikationschef Per Sten Nielsen
Telefon direkte: 7216 2428
Mobil: 2166 1877
psn@bryggeriforeningen.dk

Logo og fotos

logo-download_2apsmedlemmer-download_2

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424