Partnerne

De Samvirkende Købmænd

De Samvirkende Købmænd (DSK) har ca. 1.300 købmænd som medlemmer og har samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan Distribution.

Det er DSK’s formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel, herunder at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene.

DSK spiller desuden en aktiv rolle i lovgivningsmæssige tiltag inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, miljøkrav og krav til arbejdsmiljøet m.m.

www.dsk.dk

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver for erhvervslivet.

Det er Dansk Erhvervs mission at skabe konkurrencekraft for vores virksomheder i en globaliseret økonomi. Dansk Erhverv varetager virksomhedernes politiske interesser over for alle relevante myndigheder.

www.danskerhverv.dk

HORESTA

HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca. 1.800 virksomheder. Overordnet arbejder HORESTA for at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist og oplevelseserhvervet. Gennem HORESTA kan erhvervet tale med én stemme over for politikerne og med større gennemslagskraft påvirke den politiske dagsorden og den praktiske udformning af lovgivningen.

www.horesta.dk

Danmarks Restauranter & Caféer (DRC)

DRC har 1.400 medlemmer inden for restauranter, cafeer, barer, diskoteker og overnatningssteder m.m. i Danmark. Branchefællesskabet, der tæller ca. 1.400 medlemsvirksomheder, sætter restauratørernes frihed i højsædet.  DRC rådgiver sin medlemmer om eksempelvis løn- og ansættelsesforhold, forpagtnings- og lejekontrakter, restaurationslov og fødevarelovgivning.

www.thehost.dk

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD)

VSOD er brancheorganisation for vin- og spiritusimportører og grossister i Danmark. Foreningens medlemmer står for langt størstedelen af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for produktion af vin, frugtvin og spiritus.

www.vsod.dk

Bryggeriforeningen

Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for bryggerier og tapperier i Danmark.

Det er foreningens formål er at være den organisation i Danmark, som varetager og formidler hele øl- og læskedrikbranchens interesser overfor Folketing, myndigheder, medier og den øvrige offentlighed. Det drejer sig bl.a. om fælles erhvervs-, miljø-, fødevare- og sundhedspolitiske synspunkter.

Bryggeriforeningen har initiativer og kampagner for en fornuftig alkoholkultur i ungdomsmiljøer, hvor øl som et lavalkoholholdig produkt kan indgå i moderate mængder. Der er kampagner både rette mod de unge og deres forældre.

Bryggeriforeningen arbejder desuden på at skabe øget kendskab om øl i samarbejde med Brygmesterkorpset, som består af en række brygmestre, som tager rundt i landet og fortæller om øl. Derudover udgiver foreningen en trykt ølguide, undervisningsmateriale om øl til kokke- og tjenerskoler og driver ølsiden Det Danske Ølakademi og tilsvarende på Facebook.

www.bryggeriforeningen.dk

____________________

Alkoholreklamenævnet

Flere af Alkoholpartnerskabets medlemmer er desuden medlemmer af Alkoholreklamenævnet. Nævnet har til opgave at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark.

Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand: Pernille Backhausen, Advokat (H).

I Alkoholreklamenævnet er følgende organisationer repræsenteret:

  • Forbrugerrådet Tænk
  • Bryggeriforeningen
  • Dansk Erhverv
  • Kreativitet & Kommunikation
  • De Samvirkende Købmænd (DSK)
  • HORESTA
  • Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.)
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus i nævnet.

Se mere på www.alkoholreklamenaevn.dk

____

Vil du vide mere om alkohol og unge, kan du læse mere på alkoholdialog.dk

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet