Salgsaldergrænser – Party Prinsen og Smart ID

Det skal være lige så naturligt for unge at vise ID ved køb af alkohol som at vise billet til kontrolløren i toget. Det er kampagnens formål at reducere andelen af mindreårige, der ulovligt køber alkohol i butikker, samt at gøre det nemmere for den butiksansatte at spørge om ID.

Baggrund for kampagnen

Indførelse af aldersgrænser for salg af alkoholholdige produkter i detailhandlen nedsatte mindreåriges køb af alkohol i butikker, men samtidig steg andelen af mindreårige, der fik alkohol af deres forældre, fremgår det af Statens Institut for Folkesundheds evaluering af lovindgrebet.

Ansvaret for overholdelse af lovgivningen hviler primært på detailhandlen. Nogle ansatte ved salgskasserne finder det vanskeligt at bede unge om ID ved køb af alkoholholdige produkter. Blandt de unge, der kontrolleres for alder, kan der opstå en følelse af at blive uretfærdigt kontrolleret og udstillet, da det er vanskeligt ud fra udseende at vurdere, om en person er over eller under 16/18 år.

Budskab

Mindreårige skal ikke drikke alkohol. Derfor er der aldersgrænser for køb af alkoholholdige drikkevarer i butikker, og unge skal kunne fremvise gyldigt ID.

Party Prinsen

Alkoholpartnerskabets første kampagne blev gennemført i 2015-16.

Party prinsen

    • Kampagnen skulle hjælpe personalet med at spørge unge kunder om ID, når de vil købe alkohol
    • Vi valgte at lave en kampagne i øjenhøjde med de unge, i et sprog, de forstår
    • Party Prinsen var en anti-helt, der skal skabe opmærksomhed og dialog om salgsaldersgrænsen

Kampagnen var en kombination af virale film med figuren Party Prinsen på nettet og synlighed i butikkerne i form af stickers, hyldeforkanter og vareadskillere på varebåndene.

Vores håb var, at mange unge ville dele filmene om vores anti-helt, så de ansatte kunne bruge Party Prinsen som referenceramme, når de spurgte om ID – lette stemningen og gøre situationen mindre ubehagelig for de ansatte.

Party Prinsen var ikke en rolle-model, men tværtimod en anti-helt og i virkeligheden lidt af en stakkel. Unge er meget gode til at afkode og fange ironi.

Kampagnen skulle skabe en positiv ramme om en dialog, der foregår hver dag ude i butikkerne. Vi bestræbte os på at lave en anderledes kampagne end de sædvanlige med løftede, moralske pegefingre.

Kampagnen fik næsten 23.000 likes på Facebook, nåede ud til mere end 1,5 mio. danskere, og 35% af unge i alderen 13-21 år fik kendskab til kampagnen.

Spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt butikspersonalet før og efter kampagnen viste, at 72,2% kunne huske at have set kampagnen i butikken, og at 42,4% oplevede, at kampagnen hjalp dem i deres arbejde med at spørge kunder om ID ved køb af alkohol. Resultatet var en smule over vores ambitiøse målsætning om 40% er absolut tilfredsstillende.

Inden kampagnens start svarede 48,4% af butikspersonalet, at de oplevede, at kunderne var imødekommende, når de blev bedt om at vise ID. Adspurgt om det samme efter at kampagnen havde kørt i to måneder, svarede hele 74,3%, at de oplevede, at kunderne var imødekommende, når de blev bedt om at vise ID. Altså en vækst på hele 25,9 procentpoint – svarende til en stigning på 70%.

Smart ID

Alkoholpartnerskabet lancerede i 2017 sammen med 13 partnere en kampagne for app’en Smart ID, der er et digitalt billed-id, som skal gøre det lettere at vise sin alder.

I Danmark er der aldersbegrænsning på, hvornår man må købe alkohol, tobak, spil og håndkøbsmedicin – ligesom der er i mange af vores nabolande. Alkoholpartnerskabet mener, at det er et fælles ansvar at få skabt en kultur, hvor det er lige så naturligt at vise ID, som det er at vise billet i toget. For der er en grund til, at der er aldersbegrænsninger på visse produkter – de er kun for voksne.

App’en var gratis, sikker og nem at downloade, og gjorde det nemt at vise sin alder og nemt at identificere, om en kunde overholdte aldersgrænserne.

Partnerne er Danske Spil, Tobaksproducenterne, Nærbutikkernes Landsforening, Danmarks Restauranter og Cafeer, Bryggeriforeningen, HORESTA, De Samvirkende Købmænd, Coop, Rema 1000, 7-Eleven, Dansk Erhverv, Alkoholpartnerskabet, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark og GODA.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet