Trygt natteliv – Ungdomsserien Fastland og Fastland Skoletour

Formålet med denne kampagne er at påvirke kulturen omkring alkohol og fester for herigennem at skabe et trygt natteliv med fornuftige rammer for unges færden.

Baggrund for kampagnen

For mange unge er det en del af det at være ung at gå i byen og til fester i større eller mindre omfang. Unge opholder sig i nattelivet, både på natklubber, til privatfester og til spontane fester på gaden. Nattelivet er et frirum for de unge og Alkoholpartnerskabet ønsker at skabe rammerne for, at unge sikkert og trygt kan færdes her.
Alkoholpartnerskabet ønsker at sætte fokus på de unges drikkevaner, holdninger til alkohol, venskabsrelationer, fællesskabsfølelse og selvopfattelse for herigennem at påvirke de unges alkoholkultur med det formål at skabe rammerne for et trygt natteliv.
 
 
Ungdomsserien Fastland

Hovedelementet i kampagnen er ungdomsserien Fastland. Den er i 4 afsnit og følger en række unge der holder privatfest. Tonen er ærlig og rå og med instruktør Martin Skovbjergs egne ord “betongrå”.

Hensigten med Fastland er at skabe et neutralt debatforum – et afsæt for en mere nuanceret og ikke-moraliserende debat om unge og deres alkoholvaner. Det er afgørende for Alkoholpartnerskabet ikke at tale ned til de unge eller på anden måde skabe en debat, der på forhånd har givet alle svarene. Hvis vi skal genopfinde debatten om unge og alkohol er vi nødt til at starte så neutralt som muligt – ellers får vi aldrig de unge i tale.

Debatten om unge og alkohol handler ikke bare om at fortælle, hvor meget eller hvor lidt man skal drikke, men også om hvad de unges alkoholkultur har af konsekvenser for deres liv set i et større perspektiv. Den debat er nødvendig, fordi vores alkoholkultur er så afgørende for måden, vi ikke bare klarer os på i de unge år, men også senere hen. Og vi skal ikke bare anskue debatten fra et synspunkt omkring de meget unge, men også de lidt ældre. Også det tema forsøger Alkoholpartnerskabet at sætte i et nyt lys med Fastland.

Fastland-serien kan ses på Facebook: www.facebook.com/fastland.
 
 
Fastland Skoletour

I efteråret og vinteren 2017 fik 16 skoler og gymnasier landet over besøg af Fastland Skoletour. På touren indgik en række kendte deltagere i en fælles debat med eleverne. Fastland-serien fik opbakning fra en lang række personer, som de unge kender – skuespillere, politikere, youtubere og andre – og på touren deltog nogle af dem, blandt andre skuespiller Bodil Jørgensen, youtuber Carla Mickelborg og komiker Sebastian Dorset.

Hensigten med Fastland Skoletour var at ride videre på den bølge af popularitet, som Fastland-serien lykkedes at opnå på de sociale medier. Fastland Skoletour nåede ud til de unge i et nyt format, hvor de store emner om unge og deres alkoholkultur, som Fastland-serien tog op via online-kanaler, blev behandlet i et nærværende, interagerende, ærligt og sjovt offline-format.

Formålet var at få de unge til at blande sig i debatten på en ligeværdig facon med dialogen i fokus og derved få de unge til at tænke over, om – og i givet fald hvor meget – de egentlig har behov for at drikke.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet