Unge drikker mindre

Den Nationale Sundhedsprofil og Skolebørnsundersøgelsen

I perioden 2010 til 2013 er antallet af unge mænd mellem 16 og 24 år, som drikker over 21 genstande om ugen, faldet med 45 pct. Samtidig er der 50 pct. flere unge mænd, som slet ikke drikker alkohol i løbet af ugen. Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2013.

I dag er der markant færre 11-årige, der har prøvet at smage alkohol, i forhold til første måling fra 1984. Det viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Også blandt de 13- og 15-årige er der sket et fald.

Hvad angår de 11-årige var der i 1984 86 pct. af både drengene og pigerne, der havde prøvet at smage alkohol. I 2014 var tallet faldet til 22 pct. for drengene og 8 pct. for pigernes vedkommende.

Det er især i slutningen af 1990’erne, at kurven for alvor er knækket.

Skolebørnsundersøgelsen viser også andelen af elever, der har været fulde, og andelen, der drikker alkohol mindst én gang om ugen falder.  For eksempel er andelen af 15-årige piger, der har været fulde to eller flere gange, faldet fra 57 pct. i 2010 til 38 pct. i 2014. Blandt drengene er andelen faldet fra 56 pct. til 41 pct. i samme periode.

Ungdomsprofilen 2014

Andelen af drenge og piger, der drikker alkohol hver weekend, eller næsten hver weekend, er faldet med 34 % for pigerne og 43 % for drengene siden 1996. Samtidig er andelen, der aldrig drikker, steget med 83 % siden 1996. Det viser Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Det er den hidtil største danske undersøgelse af gymnasie- og erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd, helbred og trivsel nogensinde. Den er baseret på svar fra godt 75.000 elever landet over.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet