Unge drikker mindre

I perioden 2010 til 2021 er antallet af unge mellem 16 og 24 år, som drikker over ti genstande om ugen, halveret. Og unges såkaldte binge-drinking er reduceret markant. Det viser rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021” på baggrund af besvarelser fra 183.646 danskere.

I 2010 havde 28,4% af de 16-24-årige kvinder drukket flere end ti genstande ugentligt, mens andelen var faldet til 14,0% i 2021. Andelen af 16-24-årige mænd, der drak mere end ti genstande ugentligt, lå i 2010 på 47,4%, mens andelen i 2021 var reduceret til 23,9%.

Når det gælder binge-drinking – at indtage fem genstande eller flere ved samme lejlighed – angiver 12,5% af de unge kvinder på 16-24 år i at gøre dette mindst en gang om ugen i 2021 mod 21,3% i 2013, som er det første år der spørges til dette. De unge mænds andel er i 2021 faldet til 19,9%, mens andelen i 2013 var 30,4%.

Også blandt børn er alkoholkulturen forbedret væsentligt. I dag er der markant færre 11- og 13-årige, der har prøvet at være fulde mere end to gange, i forhold til første måling fra 1984 – nemlig henholdsvis 0,5% og 3,5% i den seneste undersøgelse i 2018. Det viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Også blandt de15-årige er der sket et fald siden 1984, men fra 2014 til 2018 er der blevet flere 15-årige drenge, der har prøvet at være fulde mere end to gange – i 2014 var der 41%, mens andelen i 2018 var steget til 50%. Blandt pigerne er andelen 38% i både 2014 og 2018.

Alkoholpartnerskabet - Faxehus - Gamle Carlsberg Vej 16 - DK-1799 København V - Tel 72162424

Alkoholpartnerskabet